شبکه دانش پژوهان جوان

 

بسمه‌تعالی

شبکه دانش‌پژوهان جوان به‌عنوان یکی از مراکز زیرنظر «باشگاه علمی و فرهنگی دانشجویان جهاددانشگاهی» زنجان است که با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های فضای مجازی، تلاش ‌می‌کند تا الگوی مناسبی را برای ارتباط، جذب و سازمان‌دهی نخبگان و دانش‌پژوهان جوان دانشجو ارائه کند.

برای ایجاد این باشگاه مجازی پیش‌فرض‌های ذیل مورد توافق موسسان قرار گرفته است:

تمرکز کامل برنامه‌های پژوهشی بر فعالیت‌های اعضای هیأت‌علمی و پژوهش‌گران حرفه‌ای، موجب می‌شود تا بخشی مهمی از ظرفیت‌های به فعالیت نرسد و از این رو اعتقاد داریم این برنامه‌ها باید به کل جامعه دانشگاهی تسری یابد.به‌رغم ساختارهای قوی پژوهشی در سطح دانشگاه‌ها، فعالیت‌های پژوهشی در حوزه دانشجویی تقریبا فاقد متولی است و ایجاد بخش دانشجویی در ساختار ستاد هفته پژوهش، به ایجاد هویت و ساختار متناسب حمایتی در این بخش کمک خواهد کرد.مفهوم رقابت در عرصه دانشجویی، شاید بارزتر و روشن‌تر از هر قشر دیگری باشد و با ایجاد فرصت رقابت دانشجویی در عرصه پژوهش و فن‌آوری، از یک‌سو می‌توان به ایجاد فضای پرنشاط و سالم و علمی در دانشگاه‌ها کمک کرد و از سوی دیگر از ایجاد تنش‌های ناشی از منازعات سیاسی در محیط‌های دانشگاهی تا حد زیادی پیشگیری نمود.

در راستای این پیش‌فرض‌ها، شبکه دانش‌پژوهان جوان اهداف ذیل را دنبال خواهد کرد:

- فرهنگ‌سازی در جهت حرکت همه اجزای جامعه در راستای توسعه علمی.

- تقویت انگیزه در میان دانشجویان پژوهش‌گر و فن‌آور.

- کمک به ترویج فرهنگ پژوهش و فناوری در سطح جامعه.

- بسترسازی برای حمایت از طرح‌های علمی، پژوهشی و فناوری دانشجویان و تجاری‌سازی آن‌ها.

- نگاهی به برنامه‌های مقدماتی شبکه

برای نیل به این اهداف، برنامه‌ها و کارکردهای متنوعی برای این شبکه طراحی شده است که به مرور زمان اجرایی خواهد شد، اما در گام نخست این شبکه تلاش خواهد کرد:

الف: پژوهش‌گران جوان را شناسایی و کارنامه فعالیت آنها را از طریق شبکه معرفی نماید.

ب: فرصت‌ها و موقعیت‌های مناسب برای فعالیت‌های پژوهشی را در معرض دید دانشجویان قرار دهد.

ج: آخرین دستاوردهای تحقیقاتی و اخبار علم و فن‌آوری در اختیار علاقه‌مندان قرار دهد.

 

 

 

 

بارگذاری...
بارگذاری...